stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Västerås Centralstation

Väntsal. I väntsal nedanför rulltrapporna.

Ute. Till höger om stationshuset, mellan stationshus och taxiangöring.

Samtliga mötesplatser