stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Västervik station

Ute. Till vänster om stationshuset, sett från Slottholmsvägen, vid taxiangöringen..

Samtliga mötesplatser