stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Jörn station

Väntsal. I väntsal omedelbart till vänster innanför dörren Ute. Vänstra hörnet av stationshuset. Mot gatusidan, Parkgatan. Sett från Parkgatan.

Samtliga mötesplatser