stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Malmö Triangeln station

Väntsal. Södra uppgången, hisschaktets vägg till höger om hissdörren.

Samtliga mötesplatser