stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Åre station

Inne. I väntsal till vänster innanför dörrarna från spårområdet.

Ute. Högra kortsidan av kafébyggnaden, till höger om stationshuset, vid informationspunkten.

Samtliga mötesplatser