stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Åre station

Väntsal. I väntsal till vänster innanför dörrarna från spårområdet.

Ute. Högra kortsidan av kafébyggnaden, till höger om stationshusets kortsida (sett från St Olavs väg), vid informationspunkten.

Samtliga mötesplatser