stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Ystad station

Ute. Nära Taxistationen till höger om entrén till bussväntsalen vid spår 4.

Samtliga mötesplatser