stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Arvika station

Inne. Mitt i väntsalen.

Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset, vid hörnet intill taxi.

Samtliga mötesplatser