stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Arvika station

Uppdaterades senast:

Inne. I väntsalen till vänster om utgången mot spåren.

Ute. Högra hörnet av stationshuset, intill taxi.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser