stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Arvika station

Väntsal. Mitt i väntsal, rakt innanför dörren från spårsidan. Ute. Till höger om huvudentrén på staionshuset, vid hörnet. Intill taxi. Sett från Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser