stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Värnamo station

Inne. I väntsal invid vägg till vänster innanför huvudentrén.

Ute. Till höger om huvudentré på stationshuset, framför sittbänk.

Samtliga mötesplatser