stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Värnamo station

Väntsal. I väntsal invid vägg till vänster innanför huvudentrén.

Ute. Till höger om huvudentré på stationshuset, framför sittbänk, sett från Västermogatan.

Samtliga mötesplatser