stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Eslöv station

Inne. I väntsal till höger innanför entré från gatan.

Ute. Till höger om huvudentrén på gatusidan.

Samtliga mötesplatser