stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Malmö Centralstation

Väntsal. Vid vägg mot taxiangöringen intill rulltrappa till spår 1 och 2. Ute. Till höger om entrén vid taxiangöringen (sett från taxiangöringen).

Samtliga mötesplatser