stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Malmö Centralstation

Uppdaterades senast:

Väntsal. Vid vägg mot taxiangöringen intill rulltrappa till spår 1 och 2.

Ute. Till höger om entrén vid taxiangöringen.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser