stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Hultsfred station

Väntsal. I väntsal till vänster innanför dörr från gatan Ute. Vänster sida om huvudentrén på stationshuset. Sett från gatusidan, Parkleden.

Samtliga mötesplatser