stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Hallstahammar station

Ute. Vid cirkulationsplats och parkering mot gatusidan, Knektbacken. Sett från Knektbacken. (norra sidan om spåren). Nära gångväg till spåren.

Samtliga mötesplatser