stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Fagersta C

Uppdaterades senast:

Inne. Till vänster om entrén från bussplanen.

Ute. På vänstra kortsidan av stationshuset.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser