stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Fagersta C

Uppdaterades senast:

Inne. Till vänster om entrén från bussplanen.

Ute. Vid vänstra kortsidan av stationshuset nära busshållplatsen.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser