stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Boden C/Resecentrum

Väntsal. I väntsal till höger innanför entre från gatan Ute. Informationspelaren till höger om huvudentrén på stationshuset, vid ramp, Sett från taxiavstigningen, gatusidan.

Samtliga mötesplatser