stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

När måste jag vara på mötesplatsen?

Uppdaterades senast:

Du får veta när du beställer ledsagning vilken tid som du ska vara vid mötesplatsen.

Samtliga frågor