stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Vad är bättre nu än förr?

Uppdaterades senast:

Många stationer och terminaler i Sverige har idag mötesplatser för ledsagning. Idag kan du få ledsagning under hela resan, även när du byter tåg eller buss eller byter trafikbolag. Ledsagarna är också samordnade genom en sambandscentral. Du kan ringa till sambandscentralen om något händer på resan. Mötesplatserna på stationerna ser likadana ut.

Samtliga frågor