stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Varför har Trafikverket ansvar?

Den 3 december år 2009 kom nya EU-regler som säger att de som förvaltar stationer ska ansvara för ledsagning. Trafikverket är en av förvaltarna av järnvägsstationerna i Sverige.

Samtliga frågor